ساخت راهبند صنایع هواپیماسازی

راهبند ضد تروریستی

راهبند ضدانتحاری صنایع هواپیماسازی

کارفرما : شرکت صنایع هواپیماسازی

پروژه: ساخت و نصب راهبند دفنی ضد انتحاری در ورودی ۳ متری و ۶ متری

قابلیت ها :

  • برد الکترونیکی هوشمند
  • کنترل از طریق ریموت و کلید نگهبانی
  • دارای سنسور ایمنی (چشمی) جهت امنیت خودرو عبوری
  • دارای چراغ گردان خطر در هنگار کار کرد راهبند ها
  • دارای دریچه بازرسی و خدمات و تعمیرات
راهبند صنایع هواپیماسازی ۱
ساخت راهبند ضد انتحاری صنایع هواپیماسازی
راهبند ضد انتحاری صنایع هواپیمایی
Blockers
سفارش ساخت انواع راهبند