راهبند ضد تروریست پلیس مبارزه با مواد مخدر

راهبند ضد انتحاری

راهبند ضد تروریستی پلیس مواد مخدر

کارفرما: پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ

پروژه : طراحی ، ساخت و نصب راهبند امنیتی ضدتروریستی ورودی اصلی به طول ۳ متر

دارای سیستم هوشمند با قابلیت های ورودی:

  • چراغ خطر
  • سنسور امنیتی
  • کلید نگهبانی
  • ریموت کنترل از راه دور
  • تایم اتوماتیک بستن مسیر
ساخت راهبند ضد تروریستی مبارزه با م
ساخت راهبند ضد تروریستی پلیس مبارزه با مواد مخدر
راهبند ضدتروریستی مبارزه با مواد۱
Blockers
سفارش ساخت انواع راهبند