راهبند الکترومکانیک-اتوماتیک پلیس امنیت اخلاقی

راهبند الکترومکانیک اتوماتیک

راهبند پلیس امنیت اخلاقی۲

طراحی و ساخت راهبند الکترومکانیک اتوماتیک پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ

راهبند اتوماتیک-بازویی دارای بوم ۴ الی ۶ متری قابل تنظیم

نصب شده در مرکز پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ واقع در خیابان پلیس که توسط شرکت سورنا طراحی و راه اندازی گردیده است.

به دلیل ورودی بزرگ شرکت از بوم ۶ متری بوم این راهبند استفاده شده است و کنترل این راهبند توسط ریموت کنترل از راه دور انجام می‌گیرد.

نصب و راه اندازی راهبند الکترومکانیک اتوماتیک
Blockers
سفارش ساخت انواع راهبند