راهبندهای فاتب

ساخت راهبند در جنوبی فاتب

راهبند فاتب

راهبند ضد تروریستی دفنی یا صفحه ای نیرو انتظامی تهران بزرگ:

دو عدد راهبند ضد تروریستی صفحه ای نصب شده در ورودی نیروی انتظامی تهران بزرگ با عرض 4 متر به سفارش کارفرما دارای قابلیت های زیر می باشد :

·       کنترل از طریق کلید نگهبانی
·       قدرت بالا به دلیل استفاده از جک های هیدرولیک روغنی
·       دارای دریچه بازدید جهت تعمیرات و خدمات و سرویس نگهداری های مورد نیاز
·       دارای خلاص کن جهت بسته شدن در هنگام قطع برق

راهبند فاتب ۱
تعمیر و نگهداری راهبندهای هتل سفیدکنار
Blockers
سفارش ساخت انواع راهبند